Welk dier bestaat voor driekwart uit wol?
Een wolf.